Το ARCAthens είναι αφιερωμένο στο να δώσει σε εικαστικούς καλλιτέχνες, επιμελητές και μελετητές τη δυνατότητα να προωθήσουν την έρευνά τους και να επικεντρωθούν στη γεφύρωση του διεθνούς διαλόγου. Μέσω των φυσικών και εικονικών μας διαμονών, η ανταλλαγή των Μελών μας επιτρέπει μια πλούσια διαπολιτισμική γονιμοποίηση που διευκολύνει την κατανόηση και την ανάπτυξη. Δείτε περισσότερα

  • No products in the cart.